DESPRE NOI

S. C. MASTER C. A. DESIGN SRL este o firma de proiectare şi consultanţă în construcţii care ofera toată gama de servicii de specialitate pentru lucrări edilitare (apă – canal), regularizări ale cursurilor de apă, construcţii hidrotenice, îmbunătăţiri funciare, drumuri, construcţii civile şi industriale, lucrări de artă, gestionarea deşeurilor.

Am executat proiecte în 18 judeţe şi Municipiul Bucureşti îmbunătăţindu-ne cifra de afaceri prin diversificarea activităţii şi asociere cu firme de investiţii si/sau execuţie.

Beneficiarii noştrii sunt consiliile locale şi judeţene, Administraţia Naţională "Apele Române", pentru lucrările finanţate de la Bugetul de Stat sau prin programele Comunităţii Europene (SAPARD, PHARE, ISPA, Banca Mondială, Fonduri structurale) sau f irme private care realizează investiţii în domeniul construcţiilor hidrotehnice, civile, industriale şi agricole, precum şi diverşi investitori persoane particulare.

Autorităţile locale care nu sunt e ligibile pentru finanţare pe programele guvernamentale sau ale Comunitatii Europene beneficiază de c olaborarea noastră cu firmele interesate să concesioneze servicii edilitare în schimbul finanţării execuţiei proiectelor.

Sistemul de lucru este bazat pe colaborarea angajaţilor noştri cu specialişti de marcă din domeniul nostru de activitate, precum şi profesori universitari care predau în specialităţi conexe, ceea ce conferă colectivului firmei o mare flexibilitate în realizarea proiectelor complexe.