DOMENIUL DE ACTIVITATE
 • Construcţii hidrotehnice inclusiv captări din ape de suprafaţă şi din subteran;

 • Sisteme de alimentare cu apă (potabilă şi/sau industrială);

 • Sisteme de canalizare a apelor uzate şi/sau meteorice, inclusiv epurarea lor înaintea descărcării în emisari, guri de descărcare;

 • Drumuri şi platforme;

 • Sisteme integrate de gestionare a deseurilor;

 • Depozite ecologice controlate;

 • Poduri, ziduri de sprijin, supra/subtraversări;

 • Regularizări de râuri;

 • Amenajarea văilor torenţiale;

 • Îmbunătăţiri funciare;

 • Lucrări de protecţia mediului;

 • Reconstrucţia cursurilor de apă;

 • Construcţii civile, industriale şi agricole;

 • Arhitectură, urbanism, rezistenţă, instalaţii;

 • Reconversii funcţionale, renovări, consolidări;

 • Amenajări interioare şi peisagistice;

 • Servicii CAD.